Επικοινωνία
Προφίλ
Πολιτική Ποιότητας
Όραμα
Ανθρώπινο Δυναμικό
Πελατολόγιο
Χειρισμός παραπόνων & διερεύνηση ικανοποίησης
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Εταιρεία >
Χειρισμός παραπόνων & διερεύνηση ικανοποίησης πελατών
Στα πλαίσια της συστηματικής προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με τελικό στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της, η MetroCal εφαρμόζει σχετική διαδικασία διαχείρισης παραπόνων ή ενστάσεων & διερεύνησης ικανοποίησης πελατών:

Εάν έχετε κάποιο παράπονο ή ένσταση ή πρόταση βελτίωσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας είτε προφορικά, είτε εγγράφως. Η MetroCal θα επικοινωνήσει μαζί σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και θα σας γνωστοποιήσει την διαδικασία εφόσον απαιτηθεί. Κάθε στοιχείο της ανωτέρω διαδικασίας, τηρείται εμπιστευτικά.

Η ανταπόκρισή σας σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησής σας, είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για εμάς!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.pdf

Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας