Επικοινωνία
Προφίλ
Πολιτική Ποιότητας
Όραμα
Ανθρώπινο Δυναμικό
Πελατολόγιο
Χειρισμός παραπόνων & διερεύνηση ικανοποίησης
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Εταιρεία >
Πολιτική Ποιότητας

Πρωταρχική έκφραση της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και βασικός στόχος της MetroCal είναι η μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών της, μέσω της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Για το σκοπό αυτό η MetroCal έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17025:2017, καθώς και τους κανονισμούς του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΣΥΔ.


Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας