Επικοινωνία
Προφίλ
Πολιτική Ποιότητας
Όραμα
Ανθρώπινο Δυναμικό
Πελατολόγιο
Χειρισμός παραπόνων & διερεύνηση ικανοποίησης
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Εταιρεία >
Ανθρώπινο Δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για τη MetroCal το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη του οράματός της, όντας ο κινητήριος μοχλός στην προσπάθεια που καταβάλλει για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη.
 
Το ποιοτικό πλεονέκτημα της MetroCal, έναντι των υπόλοιπων εργαστηρίων διακρίβωσης, είναι η μακροχρόνια εμπειρία του εξιδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της στα πεδία των διακριβώσεων και των μετρήσεων, καθώς και γενικότερα σε θέματα Μετρολογίας.
 
Η MetroCal επενδύει στην αδιάκοπη εκπαίδευση του προσωπικού της, μέσω της οργάνωσης και παρακολούθησης ειδικών Σεμιναρίων, Εκπαιδεύσεων και Επιστημονικών Συνεδρίων, εξασφαλίζοντας την ενημέρωσή του ως προς τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
 

Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας