Επικοινωνία
Προφίλ
Πολιτική Ποιότητας
Όραμα
Ανθρώπινο Δυναμικό
Πελατολόγιο
Χειρισμός παραπόνων & διερεύνηση ικανοποίησης
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Εταιρεία >
Προφίλ
Η εταρεία MetroCal ιδρύθηκε το 2008 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στον Τομέα της Μετρολογίας και στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού.
 
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης υψηλού επιπέδου και η προμήθεια οργάνων ποιοτικού ελέγχου, εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των  διεθνών προτύπων ISO 9001:2008 και ISO/IEC 17025:2005.
 
Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται το πλέον σύγχονο Σταθερό Εργαστήριο της Ελλάδας εφοδιασμένο με πρότυπο μετρολογικό εξοπλισμό και όργανα ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση) υψηλής ακρίβειας. Διαθέτει επίσης Κινητά Εργαστήρια Διακριβώσεων κατάλληλα μετασκευασμένα, βάσει διεθνών προδιαγραφών, για την κάλυψη των μετρολογικών αναγκών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας