Επικοινωνία
Υπηρεσίες διακρίβωσης
Τεχνική υποστήριξη
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εκπαίδευση
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας-Ασφάλε
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες >
Εκπαίδευση
Η MetroCal, διαθέτοντας ένα άρτια καταρτισμένο και με πολυετή εμπειρία εκπαιδευτικό προσωπικό, σχεδιάζει, οργανώνει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως:
 
· Μετρολογία - Βασικές αρχές και έννοιες
· Σωστή Εργαστηριακή Πρακτική (Good Laboratory Practice-GLP) στα πεδία μετρήσεων & διακριβώσεων  
· Σωστή αξιολόγηση αποτελεσμάτων - Υπολογισμός αβεβαιότητας μέτρησης
· Επικύρωση μεθόδων
 
Επίσης, το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της MetroCal συμμετέχει ανελλειπώς σε συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώνονται από φορείς όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) και η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HellasLab), καθώς και από κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού, εξασφαλίζοντας τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωσή του.

Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας