Επικοινωνία
Υπηρεσίες διακρίβωσης
Τεχνική υποστήριξη
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εκπαίδευση
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας-Ασφάλε
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες >
Υπηρεσίες διακρίβωσης
Τα εργαστήρια Μετρολογίας της MetroCal έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν υπηρεσίες διακρίβωσης υψηλού επιπέδου ποιότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτοντας το ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων έναντι των υπόλοιπων εγχώριων εργαστηρίων, καλύπτουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις ανάγκες εταιρειών και φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και κατέχουν την ηγετική θέση στον τομέα της Μετρολογίας.
 
Δομή εργαστηρίων διακρίβωσης:
 
· Εργαστήριο Διαστασιακών μεγεθών
· Εργαστήριο Μάζας
· Εργαστήριο Δύναμης, Ροπής & Σκληρότητας
· Εργαστήριο Θερμοκρασίας & Υγρασίας
· Εργαστήριο Όγκου, Πυκνότητας & Ροής
· Εργαστήριο Πίεσης
· Εργαστήριο Ηλεκτρικών μεγεθών
· Εργαστήριο Οπτικής
 

Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας