Επικοινωνία
Υπηρεσίες διακρίβωσης
Τεχνική υποστήριξη
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εκπαίδευση
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας-Ασφάλε
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες >
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Η MetroCal, προσηλωμένη στην πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορα θέματα, όπως:

· Αξιολόγηση υπάρχοντος ή νέου μετρητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις, ανά περίσταση, απαιτήσεις
· Ανάπτυξη διαδικασιών διακριβώσεων
· Υπολογισμός αβεβαιότητας μέτρησης σε διακριβώσεις
· Οργάνωση Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025
· Οργάνωση Κλινικών Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 15189

Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας