Επικοινωνία
Υπηρεσίες διακρίβωσης
Τεχνική υποστήριξη
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εκπαίδευση
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας-Ασφάλε
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες >
Τεχνική υποστήριξη
Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της MetroCal, διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την μετά πώληση, αποτελεσματικότερη τεχνική υποστήριξη των οργάνων που αντιπροσωπεύουμε, σε θέματα όπως:
 
· Εγκατάσταση νέων οργάνων
· Επίδειξη των νέων οργάνων και Εκπαίδευση των χειριστών
· Περιοδική συντήρηση ή/και επισκευή των οργάνων
· Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων
 
Επιπρόσθετα, η MetroCal δραστηριοποιείται στους τομείς Επισκευής Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, καθώς και Ανάπτυξης-Σχεδιασμού-Υλοποίησης Ηλεκτρονικών συστημάτων, με τη συνεργασία και την εγγύηση της ETRIS

Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας