Επικοινωνία
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα >
FAQ

Επιστροφή

Πως ορίζεται η 'Ιχνηλασιμότητα' των μετρήσεων;

Ιχνηλασιμότητα (traceability) είναι η ιδιότητα του αποτελέσματος μιας μέτρησης, ή της τιμής ενός προτύπου, βάσει της οποίας μπορεί να υπάρχει συσχετισμός με καθορισμένες αναφορές, συνήθως εθνικά ή διεθνή πρότυπα, μέσω μιας αδιάσπαστης αλυσίδας συγκρίσεων, επομένως διακριβώσεων. 
 
Η πυραμίδα της Ιχνηλασιμότητας ιεραρχείται ως εξής:
 
1. Διεθνή πρότυπα
2. Εθνικά πρότυπα
3. Πρότυπα αναφοράς εργαστηρίου διακρίβωσης
4. Πρότυπα εργασίας
5. Όργανα εργασίας - μετρητικός εξοπλισμός
 
Με την ιχνηλασιμότητα, επομένως, καταδεικνύεται πως η ένδειξη ενός οργάνου μέτρησης μπορεί να συσχετιστεί με το εθνικό πρότυπο του μετρούμενου μεγέθους, σε ένα ή περισσότερα στάδια, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού αβεβαιότητας μέτρησης για κάθε στάδιο, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η συνολική αβεβαιότητα για όλη την αλυσίδα.
 
H διεξαγωγή των διακριβώσεων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας πρέπει να  γίνεται με βάση αποδεκτές, τυποποιημένες διαδικασίες, από τεχνικά ικανό (π.χ. διαπιστευμένο) εργαστήριο, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιστροφή


Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας