Επικοινωνία
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα >
FAQ

Επιστροφή

Τι σημαίνει 'Αβεβαιότητα μέτρησης';

Η αβεβαιότητα μέτρησης είναι μια παράμετρος του αποτελέσματος μέτρησης, που χαρακτηρίζει το διάστημα τιμών, μέσα στο οποίο εκτιμάται ότι βρίσκεται το μετρούμενο μέγεθος. Αποτελεί, επομένως, μια ποσοτική μέτρηση της ισχύος της αλυσίδας ιχνηλασιμότητας και υπολογίζεται με επιστημονικές μεθόδους (ΕΑ-4/02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration), με μια συγκεκριμένη πιθανότητα (επίπεδο εμπιστοσύνης), συνήθως 95%.
 
Για τον υπολογισμό της, λαμβάνονται υπ’όψη όλες οι επί μέρους αβεβαιότητες μέτρησης των προτύπων και συσκευών που χρησιμοποιούνται, απ’τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει μία και μοναδική τιμή που αποτελεί τη συνολική αβεβαιότητα της μέτρησης.
 
Ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού τους, οι αβεβαιότητες διακρίνονται σε:
 
Τύπου Α
Υπολογίζονται από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων του απατούμενου αριθμού μετρήσεων.
 
Τύπου Β
Η εκτίμησή τους είναι πολύπλοκη και απαιτεί την ύπαρξη διαφόρων πληροφοριών, όπως προϊστορία μετρήσεων, άριστη γνώση της συμπεριφοράς, των ιδιοτήτων και των προδιαγραφών των εμπλεκομένων υλικών/οργάνων, στοιχεία παλαιότερων πιστοποιητικών διακρίβωσης, κλπ.

Επιστροφή


Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας