Επικοινωνία
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα >
FAQ

Επιστροφή

Τι είναι η 'Μετρολογία';

Μετρολογία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη μέτρηση, τη μελέτη της αξιοπιστίας των μετρήσεων και την εφαρμογή των αρχών της σε όλο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής, στις συναλλαγές, στη βιομηχανική παραγωγή, στο εργαστήριο, στον έλεγχο ποιότητας, στο περιβάλλον, στην ασφάλεια και στην υγεία. H Μετρολογία είναι ουσιαστικά η επιστήμη των μετρήσεων και η μέτρηση αντίστοιχα είναι η γλώσσα της Μετρολογίας.

Οι βασικοί στόχοι της Μετρολογίας είναι οι ακόλουθοι:
 
· Ο καθορισμός των προτυποποιημένων μονάδων μέτρησης (π.χ. το μέτρο)
· Ο προσδιορισμός των διαδικασιών αναπαραγωγής των μονάδων μέτρησης
  (π.χ. η υλοποίηση της μονάδας μέτρησης του μέτρου με τη χρήση laser)
· Η διασφάλιση της αδιάσπαστης αλυσίδας ιχνηλασιμότητας των μετρήσεων και η εκτίμηση της αβεβαιότητας κάθε μέτρησης
 
Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της, η Μετρολογία διακρίνεται σε:
 
Επιστημονική-Θεωρητική Μετρολογία
Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη για την τήρηση και την ανάπτυξη προτύπων και μεθόδων μέτρησης με σκοπό την υλοποίηση των μονάδων μέτρησης και τη διατήρηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων στο ύψιστο επίπεδο.
 
Βιομηχανική Μετρολογία
Αφορά τον έλεγχο ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων και διεργασιών, και κυρίως τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρητικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Επιβάλλεται κυρίως από πρότυπα συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας εργασίας (π.χ. ISO 9001, ISO 14001, HACCP), από προδιαγραφές παραγωγής και ελέγχου ποιότητας προϊόντων, καθώς και από την ανάγκη ελέγχου συναλλαγών και κόστους λειτουργίας.

Νομική Μετρολογία
Αφορά τον έλεγχο αξιοπιστίας μετρητικού εξοπλισμού, εφαρμόζεται υποχρεωτικά βάσει εθνικών/διεθνών προτύπων και νομικών απαιτήσεων, με σκοπό τη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών, την υγεία, την ασφάλεια και κατ' επέκταση την προστασία του καταναλωτή.

Επιστροφή


Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας