Επικοινωνία
 Login
Username:


Password:
                 
 Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα της MetroCal :

 Διαπιστεύσεις
 Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

 Πιστοποιητικό ISO/IEC 17025
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα >
FAQ

Επιστροφή

Τι εννοούμε με τον όρο 'Διακρίβωση ενός οργάνου μέτρησης';

Διακρίβωση ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών βάσει των οποίων, καθορίζεται η σχέση ανάμεσα στις ενδείξεις ενός οργάνου ή συστήματος μέτρησης, ή υλικού αναφοράς, με τις αντίστοιχες τιμές ενός μεγέθους, όπως αυτές υλοποιούνται από ένα πρότυπο αναφοράς, ή ανώτερης μετρολογικής ακρίβειας όργανο ή ουσία. Ο προσδιορισμός αυτής της σχέσης πραγματοποιείται με την χρήση κατάλληλης διαδικασίας, η οποία συμπεριλαμβάνει και τον υπολογισμό της αβεβαιότητας της μέτρησης.
 
Βαθμονόμηση ονομάζεται η διόρθωση/ρύθμιση της ένδειξης/κλίμακας του υπό διακρίβωση οργάνου και πραγματοποιείται εφόσον διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις στα αποτελέσματα της διακρίβωσής του. Σε κάθε περίπτωση, μετά από κάθε βαθμονόμηση πρέπει να πραγματοποιείται εκ νέου διακρίβωση του οργάνου. Η αγγλική ορολογία calibration χρησιμοποιείται και για τις δύο έννοιες (διακρίβωση και βαθμονόμηση), χωρίς να υπάρχει ξεχωριστός όρος για την κάθε μία.
 
Πιο απλά, διακρίβωση ενός οργάνου μέτρησης ονομάζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες προσδιορίζουν τις τιμές των σφαλμάτων του.

Επιστροφή


Εκτύπωση σελίδαςΑποστολή σελίδας